Aureola

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim,Barazi Gjinore,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Bashkëpunimi me partnerët dhe komunitetet për fuqizimin ekonomik e grave dhe mundësive të barabarta për edukim, punësim, vendim-marrje dhe përfshirjen e saj ne zhvillimin e shoqërisë demokratike. Kjo do arrihet përmes, informimit, hulumtimit, trajnimeve të ndryshme, avokimit dhe lobimit, rrjetëzimit dhe partneriteteve, ngritjes së kapaciteteve dhe ofrimit të shërbimeve.

Viti i themelimit:

1996

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Informimit, avokimi, trajnime të ndryshme për të bërë të mundur pjesëmarrjen e grave në shoqëri.

Telefoni:

+383 (0) 44 502 578; +383 (0) 44 282 981; +383 (0) 38 600 379

Adresa -sq:

Rr. Kompleksi Avalla, B/l, Nr. 4, Prishtinë

E-Mail:

aureola.p95@gmail.com Sanije.grajcevci@gmail.com

Initiatives:

Sanije Grajçevci