Business Women Mitrovica

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Business Women Mitrovica je Osnaživanje žena da učestvuju u konkurentnom poslovnom okruženju kao i poboljšanje njihovog ekonomskog učinka u regionu severnih kosovskih opština kroz zajedničke akcije, izgradnju kapaciteta i marketing proizvoda. Uključivanjem više žena na tržište rada u Mitrovici, akcije će ojačati ulogu žena i njihov uticaj na ekonomsku revitalizaciju i međuetničko pomirenje između severne i južne Mitrovice.

Godina osnivanja:

2015

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Obuke sa ženama u biznisu, zagovaranja, sajmovi

Tel:

+383 (0) 49 185 225

Adresa -sr:

Kulturni centar, sprat 5, Mitrovica

E-Mail:

bwmitrovica@gmail.com

Initiatives:

Melihat Beshiri