Business Women Mitrovica

Komuna:

Mitrovicë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Fuqizimi i gruas për pjesëmarrje në ambiente të bizneseve konkurruese si dhe në përmirësimin e performancës së tyre ekonomike në regjionin e komunave veriore të Kosovës përmes veprimeve të përbashkëta, fuqizimit të kapaciteteve dhe marketingun e prodhimeve. Me përfshirjen e më shumë grave në tregun e punës në Mitrovicë, veprimet do të fuqizojnë rolin e gruas në ndikimin e saj në revitalizimin ekonomik dhe në pajtimin ndëretnik në mes të veriut dhe jugut të Mitrovicës.

Viti i themelimit:

2015

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Trajnime me grate ne biznes, avokime, panaire

Telefoni:

+383 (0) 49 185 225

Adresa -sq:

Qendra e Kulturës, kati 5, Mitrovicë

E-Mail:

bwmitrovica@gmail.com

Initiatives:

Melihat Beshiri