Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës „Shtëpia Ime“

Opština:

Uroševac

Delatnost:

Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës "Shtëpia Ime" (Centar za zaštitu žena i dece "Moj dom") Uroševac je da stvori okruženje za promovisanje prava žena na Kosovu radi poboljšanja zdravlja, dobrobiti žena i dece u regionu Uroševca, bez obzira na rasu, starosnu dob, pol, religiju, itd.

Godina osnivanja:

2014

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Pruža sklonište, savetovanje i podiže svest o nasilju u porodici.

Tel:

+383 (0) 49 334 354

Adresa -sr:

Ul. Astrit Bytyqi b.b., Uroševac 70000

E-Mail:

ngomyhome@hotmail.com,; sevdie-b@hotmail.com

Initiatives:

Sevdije Kasumi Bunjaku