Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës “Shtëpia Ime”

Komuna:

Ferizaj

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Shëndetësi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Misioni I Qendrës për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve "Shtëpia Ime" Ferizaj është krijimi I një mjedisi për promovimin e të drejtave të grave në Kosovë, për të përmirësuar shëndetin, mirëqenien për gratë dhe femijët në rajonin e Ferizajit pavarësisht nga raca, mosha, gjinia, feja, etj.

Viti i themelimit:

2014

Target Grupi:

Gratë dhe fëmijët

Aktivitetet:

Siguron strehim, këshillim, dhe ndërgjegjësim në lidhje me dhunën në familje

Telefoni:

+383 (0) 49 334 354

Adresa -sq:

Rr. Astrit Bytyqi p.n., Ferizaj

E-Mail:

ngomyhome@hotmail.com; sevdie-b@hotmail.com

Initiatives:

Sevdije Kasumi Bunjaku