Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës – QMGF „Raba Voca“

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Osobe sa posebnim potrebama,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës - QMGF "Raba Voca" (Centar za zaštitu žena i dece) - u regionu Mitrovice je da unapredi ljudska prava žena i dece, zaštiti ove dve grupe, pružajući im direktnu pomoć za njihovu fizičku i psihosocijalnu dobrobit, njihovu ličnu bezbednost, zalaganje za prava žene i dece i ispunjavanje tih praznina kada država nije u stanju da ih ispuni, ali takođe radeći za rodnu ravnopravnost žena u odlučivanju, kao deo razvoja procesa demokratizacije.

Godina osnivanja:

1999

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Pruža sklonište, savetovanje i podiže svest o nasilju u porodici.

Tel:

+383 (0) 44 815 749

Adresa -sr:

Ul. Riza Selaci, br. 12, Mitrovica

E-Mail:

fidanehyseni@hotmail.com

Initiatives:

Fidane Hyseni