Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës – QMGF “Raba Voca”

Komuna:

Mitrovicë

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Misioni i QMGF “Raba Voca” - në rajonin e Mitrovicës është të përmirësojë të drejtat e njerëzore të grave dhe fëmijëve, të mbrojë ato dy grupe të njerëzve, duke u ofruar atyre ndihmë të drejtpërdrejtë për mirëqenien e tyre fizike dhe psikosociale, sigurinë e tyre personale, avokimin për të drejtat e grave dhe fëmijëve dhe përmbushja e atyre boshllëqeve kur shteti nuk është në gjendje të përmbushë, por gjithashtu duke punuar drejt grave për barazi gjinore në vendimmarrje, si pjesë e zhvillimit të procesit të demokratizimit.

Viti i themelimit:

1999

Target Grupi:

Gratë dhe fëmijët

Aktivitetet:

Siguron strehim, këshillim, dhe ndërgjegjësim në lidhje me dhunën në familje

Telefoni:

+383 (0) 44 815 749

Adresa -sq:

Rr. Riza Selaci, Nr. 12, Mitrovicë

E-Mail:

fidanehyseni@hotmail.com

Initiatives:

Fidane Hyseni