Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve – QMGF

Opština:

Priština

Delatnost:

Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve - QMGF (Centar za zaštitu žena i dece) - Prištima ima za cilj da eliminiše sve oblike nasilja i diskriminacije nad ženama i decom.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Pruža sklonište, savetovanje i svest o nasilju u porodici.

Tel:

+383 (0) 44 425 111

Adresa -sr:

Ul. Imzot Nikë Prela /50, Priština

E-Mail:

zana.asllani1@gmail.com

Initiatives:

Zana Asllani