Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve – QMGF

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve (QMGF) Prishtinë, synon eliminimin e të gjitha formave të dhunës dhe diskriminimit ndaj grave dhe fëmijëve.

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Siguron strehim, këshillim, dhe ndërgjegjësim në lidhje me dhunën në familje

Telefoni:

+383 (0) 44 425 111

Adresa -sq:

Rr. Imzot Nikë Prela, Nr. 50, Prishtinë

E-Mail:

zana.asllani1@gmail.com

Initiatives:

Zana Asllani