Down Syndrome Kosova

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Osobe sa posebnim potrebama,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija

Misija:

Misija DSK je da štiti i poštuje ljudska prava i dostojanstvo osoba sa Daunovim sindromom, pružanjem informacija i komunikacijom sa zajednicom i stručnjacim u relevantnim oblastima kako bi se osigurao razvoj potencijala i veština za samostalan život.

Godina osnivanja:

2007

Ciljna grupa:

Za jednake mogućnosti u društvu, poštujući u potpunosti ljudska prava, ljudsku različitost za svaku osobu sa sindromom Down, kako bi doprineli u pravcu poboljšanja životnog standarda i opšteg razvoja osoba dotaknutih sindromom Down Osobe sa Sindromom Down i njihovi članovi porodice.

Aktivnosti:

"Program rane intervencije i obrazovanja -Terapeutske usluge (fizikalna terapija, razvojna i rada terapija, jezička i komunikaciona terapija) -Program obuke i stručno osposobljavanje -Radionica razglednica -Mjalta Amë F22 -Kafeterija X21 -Program za autonomiju "

Tel:

+383 (0) 44 479 621

Adresa -sr:

Kroi i Bardhë, Nr. 72, Dardania, Priština

E-Mail:

info@downsyndromekosova.org leonora-shabani@hotmail.com dskprizren@hotmail.co

Initiatives:

Leonora Shabani