Down Syndrome Kosova

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Njerëzit me nevoja të veçanta,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

Për mundësi të barabartë në shoqëri, duke respektuar plotësisht të drejtat e njeriut, diverzitetin njerëzor për çdo person me sindromin Down, për të kontribuar drejt përmirësimit të standardit të jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave të prekur me sindromin Down.

Viti i themelimit:

2007

Target Grupi:

Personat me Sindromin Down dhe familjarët e tyre

Aktivitetet:

Nëpermjet punës së drejtpërdrejtë me fëmijët me sindromin Down; si dhe ofrimi i trajnimeve për prindërit, mësimdhënësit dhe mjekët.

Telefoni:

+383 (0) 38 545 715

Adresa -sq:

Rr. Ukshin Hoti, Pejton, Prishtinë

E-Mail:

info@downsyndromekosova.org

Initiatives:

Sebahate Beqiri