EcoKosWomen EKW

Opština:

Priština

Delatnost:

Agrikulutra,Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Okruženje

Misija:

"Organizacija EKW osnovana je sa ciljem: Rešavanja složenih problema, stvaranja povoljnije socio-ekonomskog okruženja, koji uključuje i prava žena, da bi se izbeglo povećanje rodne nejedknakosti i da bi se osiguralo održivo obrazovanje i razvoj, u ekološkom okruženju za sve zajednice."

Godina osnivanja:

2019

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Zagovaranje, obuka, obrazovanje

Tel:

+383 (0) 49 199 860; +383 (0) 49 344 586

Adresa -sr:

Ul. Hilmi Rakovica nr.31, 10000 Prishtinë

E-Mail:

ecokoswomen@gmail.com

Initiatives:

Flutra Bektashi