EcoKosWomen EKW

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Bujqësi,Arsim,Mjedis,Barazi Gjinore

Misioni:

Trajnimit të problemeve komplekse, për krijimin e një ambienti sa më të favorshëm socio-ekonomik, e që përfshin edhe të drejtat e grave, për të shmangur rritjen e pabarazisë gjinore dhe për të siguruar edukim dhe zhvillim të qëndrueshëm, në një eco mjedis për të gjitha komunitetet.

Viti i themelimit:

2019

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Avokim, trajnim, edukim

Telefoni:

+383 (0) 49 199 860; +383 (0) 49 344 586

Adresa -sq:

Rr. Hilmi Rakovica nr.31, 10000, Prishtinë

E-Mail:

ecokoswomen@gmail.com

Initiatives:

Flutra Bektashi