Era Fruit

Opština:

Podujevo

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje

Misija:

Ekonomsko osnaživanje žena putem rasta i prerade voća i povrća, kao i njihove prodaje na sajmovima i/ili drugim tržšsnim kanalima.

Godina osnivanja:

2016

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

Obuke, sajmovi

Tel:

+383 (0) 44 162 120

Adresa -sr:

Batlava, Podujevo

E-Mail:

xhyliestatovci@gmail.com

Initiatives:

Xhylie Statovci