Flaka

Opština:

Lipjan

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Ekonomsko osnaživanje žena i emancipacija žena u odlučivanju.Flaka će ovu misiju ostvariti kroz razne obuke, kurseve, informativne sesije kao i zagovaranje.

Godina osnivanja:

1997

Ciljna grupa:

Žene, deca i starije osobe

Aktivnosti:

Kursevi krojenja, kursevi računara, dečji klubovi, kurs engleskog jezika, humanitarna pomoć, edukativne kampanje, pravni saveti za žene, lekarski saveti i zagovaranje ženskih pitanja

Tel:

+383 (0) 044 375 410

Adresa -sr:

Ul. Skenderbeu, Lipljan

E-Mail:

melidedushaj@hotmail.com

Initiatives:

Melihate Dedushi