Flori

Opština:

Kosovo Polje

Delatnost:

Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje ostvaruje kroz različite obuke i sajmove.

Godina osnivanja:

2012

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Kursevi krojenja, obuke o rodnoj ravnopravnosti, sajmovi

Tel:

+383 (0) 44 308 535

Adresa -sr:

Henc, Kosovo Polje

E-Mail:

ojq.flori@gmail.com

Initiatives:

Hava Abdullahu