Gruaja Fermere

Opština:

Orahovac

Delatnost:

Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Gruaja Fermere (Žena poljoprivrednica) je da Uključivanje žena i devojaka Opštine Orahovac u društveni život, a posebno žene u ruralnim sredinama, pružajući obrazovne programe, naročito o rodnim pitanjima i učešće u raznim inicijativamam zagovaranja i lobiranja.

Godina osnivanja:

2006

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Zagovaranje prava žena

Tel:

+383 (0) 44 200 740

Adresa -sr:

Orahovac

E-Mail:

habibe.haxhimustafa@gmail.com

Initiatives:

Habibe Haxhimustafa