Handikos, Femrat me Aftësi të Kufizuar

Opština:

Priština

Delatnost:

Zdravlje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Osobe sa posebnim potrebama

Misija:

Misija Handikos, Femrat me Aftësi të Kufizuar (Handikos, Žene sa invaliditetom) je Potpuna integracija osoba sa invaliditetom u društvo, zagovaranje i lobiranje za unapređenje prava osoba sa invaliditetom, kvalitetne zdravstvene usluge, socijalna zaštita, obrazovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pružanje usluga osobama sa invaliditeom kroz usluge primarne rehabilitacije, pomoćnom opremom kao što su invalidska kolica, pravne usluge, konsultantske usluge, uzajamna podrška zasnovana na iskustvu

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Osobe sa invaliditetom (fizičkim i kombinovanim)

Aktivnosti:

Integracija u društvo; rehabilitacija; obrazovanje; nabavka ortopedske, sanitarne opreme i preventivnog materijala; poseta osoba sa invaliditetom i snabdevanje njih potrebnim materijalom, uz pomoć stranih i lokalnih donatora

Tel:

+383 (0) 38 553 806; +383 (0) 44 198 688

Adresa -sr:

Dardania B1/5, Priština

E-Mail:

mehremellumnica@hotmail.com handikosprishtine-038@hotmail.com mehreme.llumnica@handi-kos.org

Initiatives:

Mehreme Llumnica