Handikos, Femrat me Aftësi të Kufizuar

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Shëndetësi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Njerëzit me nevoja të veçanta

Misioni:

Integrimi i plotë i personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, avokim dhe lobim për avancim të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, shërbime cilësore shëndetësore, mirëqenie sociale, arsim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuara, dhe ofrimi i shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara përmes shërbimeve të rehabilitimit primar, mbulimit me pajisje ndihmëse siç janë karrocat, shërbime juridike, shërbime të konsulencës, mbështetje e ndërsjellët e bazuar në përvojë

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Personat me aftësi të kufizuara (Fizike dhe të kombinuara)

Aktivitetet:

Integrimi në shoqëri; rehabilitim; edukimi; furnizimi me pajisje ortopedike, sanitare dhe material preventiv; duke i vizituar personat me aftësi të veçanta dhe duke i furnizuar ata me materialin e nevojshëm, me ndihmë nga donatorët e huaj dhe vendorë.

Telefoni:

+383 (0) 38 553 806; +383 (0) 44 198 688

Adresa -sq:

Dardania B 1/5, Prishtinë

E-Mail:

mehremellumnica@hotmail.com; handikosprishtine-038@hotmail.com; mehreme.llumnica@handi-kos.org

Initiatives:

Mehreme Llumnica