Hendifer

Opština:

Uroševac

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Osobe sa posebnim potrebama

Misija:

Misija Hendifer je da promoviše jednaka prava i mogućnosti za osobe sa invaliditetom na Kosovu, s ciljem poboljšanja kvaliteta života za njih i njihove porodice. Hendifer će ovu misiju sprovesti kroz organizovanje različitih aktivnosti čiji će korisnici biti osobe sa invaliditetom i kroz zagovaranje kod lokalnih i centralnih institucija u cilju poboljšana zdravstvenih, psihosocijalnih i obrazovnih usluga.

Godina osnivanja:

2002

Ciljna grupa:

Žene, mladi, osobe sa invaliditetom i njihove porodice, starije osobe

Aktivnosti:

Kampovanje za mlade i žene; različite aktivnosti i kursevi u krojenje, nepismenosti, računara; pruža socijalne usluge za starija lica sa posebni potrebama za koja se ne brine porodica. Organizacija svakodnevno pomaže 65 ljudi, uz pomoć mladih volontera srednjoškolaca.

Tel:

+383 (0) 44 226 923

Adresa -sr:

Ul. Ramadan Rexhepi, br. 1, Uroševac

E-Mail:

hendifer_f@yahoo.com

Initiatives:

Fazile Bungu