Hendifer

Komuna:

Ferizaj

Zona e ekspertizës:

Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Njerëzit me nevoja të veçanta

Misioni:

Misioni i Hendiferit është të promovojë të drejta dhe mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë, duke promovuar të drejta të barabarta dhe mbrojtje të vazhdueshme, me synim të përmirësimit të cilësisë së jetës për ta dhe familjet e tyre. Hendiferi do ta realizon këtë mision pemës organizimit të aktiviteteve të ndryshme përfituesit/et e të cilëve do të jenë personat me aftësi të kufizuara si dhe përmes avokimit tek institucionet në nivel lokal si dhe atë qendrorë me qëllim të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore, psiko- sociale dhe arsimore.

Viti i themelimit:

2002

Target Grupi:

Gratë, të rinjtë, persona me aftësi të kufizuara dhe familiarët e tyre, të moshuarit

Aktivitetet:

Fushata për të rinjtë dhe gratë; aktivitete dhe kurse të ndryshme për rrobaqepësi, analfabetizëm, kompjutera; ofron shërbime sociale për persona të moshuar me nevoja të veçanta që nuk kanë pëkujdesje familjare. Organizata ju ofron ndihmë në baza ditore 65 personave, me ndihmën e vullnetarëve të rinjë të shkollave të mesme

Telefoni:

+383 (0) 44 226 923

Adresa -sq:

Rr. Ramadan Rexhepi, Nr. 1, Ferizaj

E-Mail:

hendifer_f@yahoo.com

Initiatives:

Fazile Bungu