Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës – KGVK

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje,Osobe sa posebnim potrebama

Misija:

Podržava, štiti i promoviše prava i interese slepih žena i devojaka. Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës - KGVK (Komitet Slepih Žena za Kosovo) ovu misiju sprovodi kroz zagovaranje i lobiranje za prava slepih i slabovidnih žena na Kosovu kroz obrazovne i informativne sesije ka integraciji slepih ljudi u društvo.

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Slepe žene

Aktivnosti:

Okrugli stolovi, pružanje različitih obuka, predavanja o ublažavanju nepismenosti, prostorna orientacija ë

Tel:

+383 (0) 44 185 298; +383 (0) 44 185 301

Adresa -sr:

Sunčani breg, ul. Gazmend Zajmi, Zgrada Standarda, Priština

E-Mail:

kgvk_b@hotmail.com

Initiatives:

Bajramshahe Jetullahu