Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës – KGVK

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Njerëzit me nevoja të veçanta

Misioni:

Përkrahë,mbron dhe promovon të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave të verbra. KGVK e realizon këtë mision përmes avokimit dhe lobimit për të drejtat e grave të verbëra dhe me të parë të dobësuar në Kosovë përmes aktiviteteve arsimore, edukative, vetëdisuese dhe informuese drejt integrimit të personave të verbër në shoqëri

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Gratë e verbëra

Aktivitetet:

Tryeza të rrumbullakta, ofrimi i trajnimeve të ndryshme, ofrimi i ligjeratave për zbutjen e analfabetizmit, orientimi në hapësirë

Telefoni:

+383 (0) 44 185 298; +383 (0) 49 185 298

Adresa -sq:

Rr. Gazmend Zajmi, Ndërtesa e Standardeve, Bregu i Diellit, Prishtinë.

E-Mail:

kgvk_b@hotmail.com

Initiatives:

Bajramshahe Jetullahu