Lira

Opština:

Priština

Delatnost:

Kultura,Obrazovanje

Misija:

Jačanje položaja žena i devojaka kroz umetnost i kulturu, kao i saradnja između različitih etničkih grupa.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Javni nastup; humanitarni koncerti; umrežavanje lokalnih i regionalnih ženksih organizacija.

Tel:

+383 (0) 44 189 775

Adresa -sr:

Prishtina

E-Mail:

ojqkorilira@hotmail.com, valirebuza@hotmail.com

Initiatives:

Valire Buza