Lira

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Bujqësi,Arsim

Misioni:

Fuqizimi dhe afirmimi i pozitës së grave dhe vajzave të reja permes artit dhe kultures si dhe bashkepunimi ne mes te kulturve te ndryshme etnike.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Paraqitje publike; koncerte humanitare; rrjetëzimi i OJQ-ve lokale dhe rajonale të grave.

Telefoni:

+383 (0) 44 189 775

Adresa -sq:

Prishtina

E-Mail:

ojqkorilira@hotmail.com; valirebuza@hotmail.com

Initiatives:

Valire Buza