MEDIKA BL

Opština:

Priština

Delatnost:

Misija:

Medika BL ima za cilj obrazovanje žena i devojaka i pružanje psihosocijalne pomoći, uključujući humanitarnu pomoć i dobrotvorne aktivnosti

Godina osnivanja:

2011

Ciljna grupa:

Žene i devojke i u nekim slučajevima muškarci

Aktivnosti:

Dobrovoljne dobrotvorne aktivnosti

Tel:

+383 (0) 49 847 596

Adresa -sr:

Kalabria

E-Mail:

bukurijeleti@yahoo.com

Initiatives:

Bukurije Leti