MEDIKA BL

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Ndihmë Humanitare

Misioni:

Medika BL ka për qëllim arsimimin dhe ndihmën psikosocjale të grave dhe vajzave përfshirë edhe ndihma humanitare dhe aktivitete bamirëse

Viti i themelimit:

2011

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Aktvitete bamirëse vullnetare

Telefoni:

+383 (0) 49 847 596

Adresa -sq:

Kalabria

E-Mail:

bukurijeleti@yahoo.com

Initiatives:

Bukurije Leti