Iniciativa e Pavarur e të Verbërve

Delatnost:

Obrazovanje,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Iniciativa e Pavarur e të Verbërve (Nezavisna inicijativa slepih) Lobiranje za sprovođenje zakona za osobe sa invaliditetom, posebno za slepe osobe

Godina osnivanja:

2008

Ciljna grupa:

Slepe osobe

Aktivnosti:

Zagovaranje sprovođenja zakona za osobe sa invaliditetom, integracija slepih osoba u društvo i redovno školovanje

Tel:

+383 (0) 44 466 353 

Adresa -sr:

Dardania, Priština

E-Mail:

iniciativaepavarureteverberve@gmail.com

Initiatives:

Fatbardha Salihu