Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT

Opština:

Priština

Delatnost:

Zdravlje,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija

Misija:

Misija Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës - QKRMT (Kosovski Centar za Rehabilitaciju Preživelih od Torture) je Rehabilitacija žrtava torture; jačanje kapaciteta osoblja i javnog sektora o pitanjima koja se odnose traumu i torturu; kao i promovisanje poštovanja ljudskih prava za sve etničke grupe na Kosovu i uticaj na sprečavanje i iskorenjavanje torture.

Godina osnivanja:

1999

Ciljna grupa:

Traumatizovane osobe tokom rata i Promovisanje prava osoba kojima je lišena sloboda.

Aktivnosti:

Pružanje zdravstvenih, socijalnih i pravnih usluga, kao i psiholoških sesija za žrtve torture i rata; zaštita i promocija prava žrtava; sprečavanje torture na Kosovu; regulisanje njihovih prava na penzije.

Tel:

+383 (0)38 243 707/8

Adresa -sr:

Ul.Hamëz Jashari 16b/2, 10000 Priština, Kosovë

E-Mail:

info@krct.org

Initiatives:

Feride Rushiti