Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Shëndetësi,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) Trajtimi dhe rehabilitimi i viktimave Kosovare të torturës; ngritja e kapaciteteve të stafit dhe sektorit publik mbi ҫështje që lidhen me trauma dhe tortura; si dhe të promovoj respekt për të drejtat e njeriut për të gjitha grupet etnike në Kosovë dhe të influencoj parandalimin dhe zhdukjen e torturës.

Viti i themelimit:

1999

Target Grupi:

Personat e traumatizuar gjatë luftës dhe personat e privuar nga liria

Aktivitetet:

Ofrimi i shërbimeve mjekësore, psikologjike, psikiatrike, sociale, mbështetje ligjore, avokim, hulumtim dhe monitorim sistematik të vendeve të paraburgimit dhe objekteve të shëndetit mendor në Kosovë.

Telefoni:

+383 (0) 38 243 707; +383 (0) 44 501 904;

Adresa -sq:

Rr. Hamëz Jashari 16b/2, Prishtinë

E-Mail:

info@krct.org

Initiatives:

Feride Rushiti