Shoqata e Grave Bletare (SHGB) “Okarina e Runikut”

Opština:

Srbica

Delatnost:

Ekonomski razvoj

Misija:

Missija Shoqata e Grave Bletare (SHGB) “Okarina e Runikut” je Ekonomsko osnaživanje i nezavisnost žena

Godina osnivanja:

2011

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Udruženje jednom mesečno održava obuku o održavanju pčela. Obuke vode profesionalni pčelari. Udruženje takođe nudi tradicionalnu hranu u saradnji sa Inicijativnom za razvoj poljoprivrede na Kosovu (IADK). Svi prehrambeni proizvodi i proizvodi od meda prodaju se na raznim sajmovima.

Tel:

+383 (0) 44 214 242

Adresa -sr:

Runik, Skenderaj

E-Mail:

okarinaerunikut@hotmail.com

Initiatives:

Fetije Smakaj