Shoqata e Grave Bletare (SHGB) “Okarina e Runikut”

Komuna:

Skënderaj

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Fuqizimi dhe pavarësimi ekonomik i grave

Viti i themelimit:

2011

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Shoqata ofron trajnime një herë në muaj për mirëmbajtjen e bletëve. Trajnimet mbahen nga bletarë profesionist. Shoqata ofron edhe ushqime tradicionale, në bashkëpunim me Iniciativën për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK). Të gjitha produktet e ushqimeve dhe produktet e mjaltit shiten në panaire të ndryshme.

Telefoni:

+383 (0) 44 214 242; +383 (0) 49 277 745

Adresa -sq:

Runik, Skenderaj

E-Mail:

okarinaerunikut@hotmail.com

Initiatives:

Fetije Smakaj