Shoqata për Edukim dhe Përkujdesjen e Familjes – SHEPF

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Zdravlje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Shoqata për Edukim dhe Përkujdesjen e Familjes - SHEPF (Udruženje za Obrazovanje i Brigu o Porodici) misije ja podrška pravima žena i dece kao ljudska prava, uključujući i onih koje se doživele nasilje, kao podrška njihovom reproduktivnom zdravlju.

Godina osnivanja:

2006

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Obrazovanje, usluge, savetovanje, ekonomska pomoć i aktivnosti za mlade, zagovaranje i razne obuke

Tel:

+383 (0) 44 152 051

Adresa -sr:

Nënë Tereza 181, Đakovica

E-Mail:

shepfgjakova@yahoo.com

Initiatives:

Bahrije Deva