Shoqata për Edukim dhe Përkujdesjen e Familjes – SHEPF

Komuna:

Gjakovë

Zona e ekspertizës:

Shëndetësi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Përkrahja e të drejtave të grave dhe fëmijëve si e drejtë e njeriut, përfshirë ato qe janë të prekura nga dhuna, si dhe përkrahja e shëndetit të tyre reprodukti.

Viti i themelimit:

2006

Target Grupi:

Gratë dhe fëmijët

Aktivitetet:

Edukim, shërbime, udhëzime, këshillim, ndihmë ekonomike dhe aktivitete për të rinjët; avokim; dhe trajnime të ndryshme.

Telefoni:

+383 (0) 44 152 051

Adresa -sq:

Rr. Nënë Tereza 181, Gjakovë

E-Mail:

shepfgjakova@yahoo.com

Initiatives:

Bahrije Deva