Shoqata e Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Misija Shoqata e Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut (Udruženje Žena Mitrovice za Ljudska Prava) je Osnaživanje žena, identifikovanje potreba zajednice i stvaranje mogućnosti za dalje unapređenje pitanja rodne jednakosti.

Godina osnivanja:

2012

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Pošto je organizacija osnovana 2012.godine, radi se direktno na stvaranju strategije, organizovanju sastanaka sa ženskim grupama; organizovanje radionica i obuka za ljudska prava, kampanje za osavešćavanje o ženskim pravima itd.

Tel:

+383 (0) 44 165 751 +383 (0) 49 130 365

Adresa -sr:

Ul. Isa Boletini, Mitrovica

E-Mail:

vetone_veliu@yahoo.com mitrovica.wahr@gmail.com

Initiatives:

Vetone Veliu