Shoqata e Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut

Komuna:

Mitrovicë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Fuqizim politik, emrat në vendim-marrje

Misioni:

Fuqizimi i grave, identifikimi i nevojave të komuniteti dhe krijimi i mundësive për të çuar më tej çështjet e barazisë gjinore.

Viti i themelimit:

2012

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Pasi që organizata është formuar ne vitin 2012, është duke punuar drejt krijimit të strategjisë, organizimit të takimeve me grupet e grave; organizim I punetorive dhe trainimeve per te drejtat e njeriut, fushata vetdijsuese per te drejtat e garve etj.

Telefoni:

+383 (0) 44 165 751 +383 (0) 49 130 365

Adresa -sq:

Rr. Isa Boletini, Mitrovicë

E-Mail:

vetone_veliu@yahoo.com; mitrovica.wahr@gmail.com

Initiatives:

Vetone Veliu