’’Moja kuća“ u Uroševcu podiže svest protiv nasilja u porodici

Centar za zaštitu žena i dece „Moja kuća“ u Uroševcu već osam meseci realizuje različite aktivnosti, čiji su deo obuke sa koordinacionim mehanizmima regiona Uroševac, Elez Han, Štimlje, Kačanik, kao i podizanje svesti građana o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici.

„Moja kuća“ je ove aktivnosti razvila u okviru inicijative „Jačanje koordinacionih mehanizama protiv nasilja u porodici za region Uroševca“, gde je do sada direktno ili indirektno koristi imalo 95 ljudi.

Gresa Kllokoqi, savetnica u ovom centru, objašnjava da organizacija održava česte sastanke sa policijom, Centrom za socijalni rad, sudovima, tužilaštvom, bolnicom i centrima za mentalno zdravlje u opštinama u kojima ovaj centar vrši delatnost.

„U našem radu imamo razne probleme, kao što je nedostatak kadrova u centrima za socijalni rad kao i u policiji, nedostatak planiranja budžeta u ovim ustanovama koje se bore protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i postigli smo sporazum sa njima da zvanično što više sarađujemo kako bi na kraju svi postigli zajednički uspeh“.

Kllokoqi ističe da i dalje postoji oklevanje da se prijave slučajevi rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

„Često mislimo da nema nasilja jer nema prijavljivanja nasilja, ali ne, nasilja ima ali nedostaje prijavljivanje. Patrijarhalni mentalitet je druga stvar koja je tema za sebe“.

Međutim, ona kaže da su nakon kampanja podizanja svesti na društvenim mrežama organizacije građani počeli da se informišu o ovom pitanju.

„Imamo svoju stranicu na Fejsbuku i kroz razne objave, kampanje ili aktivnosti koje sprovodimo, tamo smo stavili opise zašto se održavaju te aktivnosti i zbog čega se sprovode. Na osnovu toga, postigli smo da mnogi građani imaju koristi od ovih društvenih mreža“, kaže Kllokoqi, koja se nada da će se povećati uticaj na društvo o ovim temama.

„Veoma se nadam da će jednog dana patrijarhalni mentalitet biti smanjen i na osnovu tih svesti idemo ka iskorenjivanju patrijarhalnog mentaliteta u društvu iako će to dugo trajati“, rekla je ona.

Centar za zaštitu žena i dece „Moja kuća“ bio je korisnik granta 17. runde Fonda žena Kosova FŽK, uz finansijsku podršku Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu kroz inicijativu MŽK-a „Izgradnja kapaciteta i održivosti OCD-ova: Unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID-19“.