MŽK i EWLA organizuju radionice o pravnom okviru EU za rodnu ravnopravnost

Mreža žena Kosova (MŽK) i Evropsko udruženje pravnica (EWLA) su u dva uzastopna dana 5.-6. decembra organizovale radionice o „Pravnom okviru EU za rodnu ravnopravnost“.

Pravnice iz EWLA, Katharine Miller dhe Sylvia Cleff Le Divellec, objasnile su članicama MŽK i Lobija za rodnu ravnopravnost glavne pravne instrumente EU koji se odnose na rodnu ravnopravnost, kao i Strategiju rodne ravnopravnosti u Agendi Evropske Komisije za period 2020-2024.

Predstavnice organizacija članica MŽK su ocenile organizaciju radionice kao priliku za razmenu iskustava. One su razgovarale o tome kako zagovarati za promene i o procesu pristupanja EU, posebno iz rodne perspektive. Dalje, opštinski zvaničnici su pokrenuli pitanje sprovođenja politika i reformi na lokalnom nivou.


Svrha ovakvih radionica je da se poveća znanje žena o pravnom okviru EU koji se odnosi na rodnu ravnopravnost, kao i da se poboljšaju kapaciteti i angažovanje žena i devojaka kako bi mogle da budu aktivno uključene u proces integracije Kosova u EU.

MŽK smatra da je izuzetno važno uključiti žene i devojke u ovaj proces kako bi se uključila njihova prava i interesi. Neophodno je što bolje informisati žene i devojke o ovom procesu, što onda može doprineti podršci i sprovođenju potrebnih reformi.

Ove radionice su održane u okviru inicijative „Jačanje učešća žena u politici“, koju je podržala Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.