MŽK je deo panela o uticaju javnog pojavljivanja onih koji su preživele seksualno nasilje tokom rata

Dana 05.12.2018. godine, u okviru 16 Dana Aktiviranja, Kosovski Centar za Rehabilitaciju Preživelih od Torture (QKRMT), je organizovao događaj: „Eho njenog glasa: Uticaj javnog pojavljivanja gospođe Vasfije Krasniqi Goodman, preživele nakon seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu“.

Glavni deo ovog događaja je bilo nalsiranje video – senzibilizirajuće poruke realizovane od strane Vasfije Krasniqi – Goodman gde ona još jednom poziva na jednu još snažniju podršku za sve one koje su preživele.

U panelu koji je bio u usastavu od Feride Rushiti, direktor QKRMT-a; Igballe Rogova, direktor Mreže Žena Kosova (MŽK); Kadire Tahiraj, direktor Centra za promociju prava žena (QPDG); Mirlinda Sada, direktor Medica Kosova; Linda Gusia, sociolog; Ramize Murtezi Shala, i Fitim Fluga, iz Islamske zajednice Kosova; predstavili su svoja mišljenja o uticaju svedočenja Vasfije u osnaživanju preživelih.

Dalje, gospođa Rushiti je rekla da „ 2018. godina je bila istorijska godina za preživele žrtve seksualnog nasilja“, naglašavajući da se tokom ove godine počelo sa prepoznavanjem statusa žrtava seksualnog nasilja i počela je naknada za iste.

Sa druge strane, Igballe Rogovane je u svojo reči podržala podršku porodice odakle potiče i izvor hrabrosti javnog pojavljivanja Vasfije. Naglašavjući da se ne zna za puno i puno dosijea svedočenja žena nakon rata, ona je podsetila i na aktivistkinju Sevdije Ahmeti, kao prvu koja je spomenula ovo pitanje javno, gde su žene išle da svedoče i na Tribunalu u Hagu.

Imajući u obzir da je diskusija imala za cilj kontinuinelnu senzibilizaciju građana Kosova u vezi sa preživelima, adresiranje diskriminacije, stigme, kao i zahtev za pristup pravdi preživelnih od seksulanog nasilja i ravnopravno integraciju u društvu, ovo je naglašeno od svih u panelu zajednički.

Ovaj aktivitet je održan u sklopu kampanje „Budi moj glas“, koja se implementira od strane QKRMT i Medica Gjakova i podržana je od strane Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Prištini i Medica Mondiale u Nemačkoj.