MŽK je održala svoj drugi sastanak sa članovima 2019. godine

Mreža žena Kosova (MŽK) je 10. juna u Prištini održala drugi redovni sastanak Skupštine članica za 2019. godinu. Na ovom sastanku je prisustvovalo oko 60 predstavnika organizacija članica MŽK-a, Lobi za rodnu ravnopravnost (Lobi), kosovske institucije, kao i pobornici rada i kauze MŽK-a.

Igballe Rogova, izvršna direktorica MŽK, otvorila je diskusiju navodeći promociju knjige aktivistkinje Sevdije Ahmeti „Dnevnik jedne kosovske žene (februar 1998 – mart 1999) – Rat pred rat“, dodajući da će prihodi prikupljeni od prodaje ove knjige biti donirani za obrazovanje devojčica na Kosovu.

Zatim, Rogova je takođe govorila o 13. krugu Ženskog fonda Kosova MŽK-a (FGK), koji se očekuje da se otvori za nekoliko nedelja.

„To nije jedina svrha davanja grantova, već osnaživanja članova i jačanja njihovih kapaciteta. Sreća je što smo započeli ovaj proces uz podršku Kvinna till Kvinna, a sada smo povećali šansu da imamo više grantova za pomoć našim članovima, ”rekla je ona.

Važan deo ovog sastanka bila je i diskusija o dvodnevnoj izložbi protiv nasilja u porodici, koju je organizovala MŽK 14. i 15. juna na Trgu „Skenderbeg“ u glavnom gradu. Koordinator za istraživanje i zagovaranje o rodno zasnovanom nasilju, Adelina Berisha podijelila je sa prisutnima svrhu izložbe.

„Izložbu izvodimo kao nastavak aktivnosti i borbe protiv nasilja u porodici koje žene doživljavaju. Pozivamo vas da podržite otvaranje izložbe u Prištini da pokažete solidarnost među ženama. U međuvremenu, nakon Prištine, izložba će biti organizovana u drugim opštinama na Kosovu “, izjavila je Berisha.

Više o ovoj izložbi pročitajte OVDE.

Nicole Farnsworth, programska direktorica, direktorica istraživanja MŽK-a, govorila je o zagovaranju koje Mreža radi u procesu izmene Zakona o radu, odnosno dela koji određuje porodiljsko odsustvo.

„Mi se zalažemo protiv predloženih promena amandmana Zakona o radu, jer on ohrabruje žene da ostanu kod kuće, a ne da rade. Moramo se suprotstaviti ovom zakonu, mi se zalažemo za rodnu ravnopravnost, ”rekla je Farnsworth.

Feride Rushiti, izvršna direktorica Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), govorila je o Međunarodnom festivalu umetnika i aktivista – Femart, održanom od 10. do 16. juna u Prištini.

„U FemArt-u imamo konferenciju. Veoma je važno nastaviti sa duhom solidarnosti, a ovu konferenciju smo nazvali „Nesalomljiva“, gde će biti tri panela na kojima će se raspravljati o ćutanju tokom ovih godina za ovaj zločin [seksualno nasilje], „rekla je ona.

Shpresa Agushi iz Mreže ženskih organizacija Roma, Aškalija i Egipćana (RROGRAEK), prisećajući se napada na Romkinju koji se dogodio pre nekoliko dana, pozvala je na podršku svih.

Biljana Nastovska, savetnica za rodna pitanja, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) je rekla da su pokreti žena suštinski važni u svakoj zemlji.

„Vaš rad [Mreže žena Kosova] će pružiti “ oružje “ nama na radnom mestu, da se borimo za  jednakost, jer se niko neće usuditi da se suprotstavi tako snažnoj mreži“, rekla je ona.

Članovi Skupštine MŽK-a tokom ovog dvosatnog sastanka podelili su informacije o aktivnostima koje sprovode u svojim opštinama / organizacijama. Takođe, članovi su obavešteni o aktivnostima kojima će ove godine biti označen FemArt festival, kao i informacije o međunarodnoj konferenciji „Women Deliver“, u čijem sastavu je preživela žrtva seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, Vasfije Krasniqi-Goodman.

Ovaj sastanak je podržan od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Austrijske razvojne agencije (ADA).