MŽK je podelila zajedničke korisnike na 21. godišnjoj skupštini članica 

21. godišnja skupština Mreže žena Kosova održana je u subotu, 25. maja, u prisustvu učesnika/ca iz organizacija članica, partnera, saradnika iz državnih institucija, prijatelja i pristalica. 

U svom uvodnom izlaganju, predsednica Upravnog odbora MŽK, Ariana Ćosaj Mustafa, visoko je ocenila rad Mreže tokom 2023. godine u sprovođenju strategije i istakla značaj jedinstva i kontinuirane posvećenosti svih članica kao suštinskog faktora uspeha 

Ona je podsetila na priču o neumornoj posvećenosti Mreže koja je uspela da stvori moćan pokret koji je već primer u regionu i nastavlja da utire put drugim generacijama.  

Ministarka pravde gđa. Aljbulena Hadžiu, izrazila je zahvalnost za rad i posvećenost Mreže tokom tri decenije u zaštiti prava žena i devojaka i zalaganju za ravnopravnost. Između ostalog, gospođa Hadžiju je zatražila udruživanje snaga i obavezala se da će nastaviti saradnju u cilju postizanja novog napretka kao društva.  

Deo Skupštine bila je i poslanica Eljiza Hodža, koja je u svom govoru pozdravila volju i upornost žena da ostvare svoje ciljeve, videći ovaj napor kao prozor za sve žene koje žele da promene svoju stvarnost. „Izlaskom van granica koje postavlja društvo, žene postaju deo platformi koje osnažuju i podržavaju jedna drugu“, dodala je ona. 

Na ovom putu ka rodnoj ravnopravnosti i pravdi, međunarodna podrška je od suštinskog značaja. Sandra Horina, savetnica i šefica kancelarije Austrijske razvojne saradnje na Kosovu, opisala je MŽK kao uspešan primer za osnaživanje žena u regionu. Ona je zahvalila Mreži na neumornom radu i izgradnji kapaciteta članica, izražavajući kontinuiranu podršku njihovim budućim projektima.  
 
„Mreža je postavila kamen temeljac za ravnopravnost i odigrala ključnu ulogu u osnaživanju ženskih organizacija“, rekla je Vljora Tuzi Nuši, šefica Kancelarije UN Women na Kosovu. Ona je izrazila podršku UN Women Mreži žena Kosova i dodala da će nastaviti da zajedno preuzimaju odgovornost za sprovođenje agende za rodnu ravnopravnost na Kosovu, pa i na međunarodnom planu.  
 
Safete Rogova, glumica, humanistkinja i aktivistkinja za ženska prava, izazvala je mnoge emocije kod gostiju tokom interpretacije pesme „S tobom sam“, koju je posvetila svojoj sestri i svim aktivistkinjama, povodom obeležavanja 35 godina od aktivizma Udruženje sestara Ćirijazi. 
 
Ove godine godišnja nagrada „Sevdije Ahmeti“ dodeljena je Sakibi Dolji Dobruni, konsultantkinji skloništa Shtepia e Sigurt – Đakovica.  

„Ova nagrada je svedočanstvo vrednog rada i posvećenosti svih žena koje su se borile i bore za rodnu ravnopravnost i socijalnu pravdu. – bile su reči gđe. Sakibe. 
 
 Osoblje MŽK je izvestilo o dosadašnjim rezultatima rada i sprovođenju strategije 2023-2026. Ovo su bila dostignuća koja su pomenuta:             

 • Više od 70% strategije MŽK-a za 2023. godinu je sprovedeno  
 • U procesima donošenja odluka učestvovale su 253 žene, a od 2012. godine 6.447 žena. 
 • MŽK je uticala na 10 javnih politika, dostigavši ukupno 267 politika od 2012.  
 • U procesima pristupanja EU aktivno je učestvovalo 10 različitih ženskih organizacija.  
 • Dokumenti o pristupanju EU značajno bolje odražavaju rodnu perspektivu, integrišući do 75% komentara MŽK. 
 • MŽK je doprinela Zakonu o javnim finansijama, a 11 članica MŽK je učestvovalo u konsultacijama o budžetu za 2023.  
 • Inspirisano je 556 lica da odbrane svoje pravo na kvalitetne zdravstvene usluge, ukupno 2.555. 
 • Žalbe nadležnim organima zbog kršenja zdravstvenih prava podnelo je 20 žena.  
 • Unapređena su 3 zakona i javne politike u vezi sa učešćem žena u radnoj snazi, ukupno 6. 
 • 25 različitih žena i muškaraca upoznato je sa pravima žena na nasleđe i imovinu, ukupno 10.143. 
 • Pravnu pomoć dobilo je 178 žena koje su doživele rodno zasnovano nasilje (28 u 2023.). 
 • Institucije su poboljšale svoj učinak i zakonsku infrastrukturu za rešavanje rodno zasnovanog nasilja. 
 • 92 institucionalna predstavnika su obučena za sprovođenje zakonskog okvira. 
 • Poboljšano je podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju. 
 • Praćeno je 17 slučajeva rodno zasnovanog nasilja. 
 • Posmatrano je škola i sprovedeno je 5 inicijativa zagovaranja za poboljšanje nastavnih planova i programa i nastavnih metoda iz rodne perspektive. 
 • 7 zajedničkih inicijativa sa članicama i organizacijama u regionu, ukupno 261 od 2012. godine. 
 • 29 grantova je dodeljeno za 25 organizacija, ukupno 281 grant za 153 organizacije od 2012. godine. 
 • 4 promene politike su rezultirale zagovaračkim inicijativama korisnika grantova FŽK. 

21. godišnju skupštinu članica MŽK finansirali su Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Austrijska razvojna agencija (ADA),  a sufinansirali Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), fondacija Kvinna till Kvinna, kao i Sigrid Rausing Trust. 

Tokom cele godine, napore MŽK-a za rodnu ravnopravnost podržavali su Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i UN Women.