MŽK lansira knjigu Činjenice i priče o Rezoluciji 1325 tokom Predsedničkog Foruma   

Mreža žena Kosova (MŽK) pokrenula je danas drugo izdanje knjige Činjenice i basne o Rezoluciji 1325 tokom Međunarodnog foruma za žene, mir i bezbednost, koji je organizovala predsednica Kosova, gospođa Vjosa Osmani Sadriu.

Knjiga obuhvata „činjenice“, statistiku, podatke, imena i „basne“: priče o tome kako su ljudi doživljavali sprovođenje Rezolucije od 2000. godine do 2020. godine.

Kao što je izvršni direktor MŽK, Igballe Rogova rekao u rezimeu kada je MŽK prvi put počeo pisati ovu knjigu 2011. godine:

„Želim da se ovo izdanje posmatra ne samo kao izveštaj, već́ više kao nešto što će naterati ljude da dahnu i kažu: ‘Kako se ovo moglo dogoditi? Takođe, želim da istaknemo činjenicu da je Rezolucija 1325 važna kao i druge rezolucije“.

Narativi knjige vode čitaoca kroz mnoge izazove, uspehe i pobede sa kojima su se aktivisti suočili u svojoj borbi pozivajući zvaničnike UN, EU, NATO-a i Kosova da sprovedu Rezoluciju. Priče će vas nasmejati, rasplakati ili naljutiti… Nadamo se da će vas i inspirisati.

Lansiranje knjige tokom prestižnog Foruma koji organizuje predsednik Kosova, pruža nam priliku da podelimo priče sa Kosova sa liderima, aktivistima i glumcima iz celog sveta.

Nadamo se da će naše priče i iskustva inspirisati i podržati druge da dalje implementiraju Rezoluciju u konfliktnim i post konfliktnim područjima na drugim mestima.

Iako u knjizi ima nekoliko „likova“, ovo lansiranje knjige uključuje samo nekoliko glasova lokalnih aktivistkinja za prava žena koje dele svoje priče iz knjige.

Feride Rušiti, izvršna direktorka Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture i članica odbora KŽM-a, takođe podseća na početne napore da se osiguraju sredstva za preživele:

„Vest je tog dana postala viralna, učinivši dan nezaboravnim!.., sećam se telefonskog poziva koji sam dobio od jednog od preživelih. Kada sam podigao slušalicu, čuo sam muziku u pozadini. .. prvi put je imala toliko novca u rukama. „Bacila sam kese brašna nasred dnevne sobe, da svima kažem da i ja mogu da doprinesem u ovoj kući“, rekla mi je doslovno. Bilo je vrlo uzbudljivo.

Organizacije su održale u životu duh preživelih, ali priznanje od strane države je veoma važno jer se porodica bolje ophodi prema njima.

Tijana Simić LaVali, iz organizacije za prava žena, govorila je o svom iskustvu sa UNMIK-om i predstavnicima Evropske unije koji nisu uspeli da se sastanu sa organizacijama za prava žena u Mitrovici, uvek su sretali „iste organizacije koje vode tri muškarca“. Ona je ocenila da bi ovi predstavnici kao i pregovarač Lajčak trebalo da budu na ovom događaju i da slušaju priče ove knjige i da od njih uče. Ona je rekla da kontinuirani neuspeh ovih predstavnica da slušaju aktivistkinje za ženska prava danas može biti dokumentovan u sledećem izdanju ove knjige za 10 godina od sada…

Arijana Ćosaj-Mustafa, aktivistkinja za prava žena i članica Savetodavnog odbora MŽK-a, rekla je da smo „uspeli da ugradimo rodnu perspektivu, ali ono što zapravo radimo nije direktna integracija roda. Zato nam je važno da ovaj pristup ne bude samo tik”. Elektronska verzija knjige dostupna je na veb stranici MŽK-a. Knjige su dostupne u kancelariji MŽK-a ili se mogu naručiti na mreži označavanjem „1325 Činjenice i Basne“ u odeljku za komentare.

Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti usvojena je 2000. godine, upravo u trenutku kada se završio rat na Kosovu i dok su se razne nesigurnosti nastavljale.

Od njenog usvajanja, aktivistkinje za prava žena na Kosovu koristile su Rezoluciju da traže svoje pravo da učestvuju u donošenju odluka, mirovnim procesima, snagama bezbednosti i programima ekonomskog oporavka, kao i da traže pravdu i podršku ženama koje su doživele seksualno nasilje tokom rat.

Rezolucija 1325 poziva države i međunarodne misije da obezbede učešće žena na svim nivoima donošenja odluka, da obezbede zaštitu žena u konfliktnim i post konfliktnim situacijama, da spreče nasilje i da obezbede pristup pomoći i izlečenju. Za više od dve decenije MŽK se zalagao i nadgledao primenu Rezolucije 1325 na Kosovu.