MŽK naglašava potrebu da se Svetska banka konsultuje sa organizacijama civilnog društva

Adeljina Tršani, MŽK, tokom svog boravka u Vašingtonu gde je učestvovala na godišnjem sastanku  Svetske banke (SB), održala je sastanke sa ključnim akterima SB na Kosovu. Ona se sastala sa predsednikom Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju Masimilijanom Paolučijem, kao i sa savetnikom izvršnog direktora grupe Svetske banke Hajdarom Korbijem.

Tokom sastanka, Tršani je predstavila preporuke MŽK-a Svetskoj banci sa fokusom na potrebu da Banka kontinuirano konsultuje organizacije za ženska prava na Kosovu pre i tokom razvoja njihovih aktivnosti, kako bi se poboljšao uticaj ovih intervencija na živote žena i devojaka na Kosovu

U međuvremenu, Paoluči je izrazio spremnost za širu saradnju sa aktivnim organizacijama za ženska prava na Kosovu, posebno u razvoju inicijativa koje direktno utiču na žene i devojke na Kosovu. On je naglasio da će se potreba za konsultacijama sa organizacijama posebno povećati tokom konsultacija o izradi Strategije rodne ravnopravnosti u okviru Svetske banke sledeće godine. „Vrata Svetske banke na Kosovu su otvorena za organizacije za ženska prava“, zaključio je on.

Tršani je predstavljala MŽK u mnogim drugim panelima za diskusiju u okviru dnevnog reda civilnog društva tokom godišnjeg sastanka Svetske banke, gde je takođe javno pokrenula pitanje potrebe za konsultacijom SB sa organizacijama civilnog društva.

Godišnji sastanci odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i Grupe Svetske banke okupljaju centralne bankare, ministre finansija i razvoja, parlamentarce, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog interesa, uključujući svetsku ekonomsku perspektivu, iskorenjivanje siromaštva, ekonomski razvoj i efikasnost pomoći. Takođe su predstavljeni seminari, regionalni brifinzi, konferencije za novinare i mnogi drugi događaji koji se fokusiraju na globalnu ekonomiju, međunarodni razvoj i svetski finansijski sistem. Ovogodišnji događaj održan je u Vašingtonu od 10. do 16. oktobra 2022.