MŽK I Nova Škola lansiraju veb stranicu Usmene Istorije, 30 Maj, Priština.

MŽK, Nova Škola Lansira Veb stranicu Usmene Istorije Kosova

Inicijativa Usmene Istorije (IUI) je skup uključenih aktivista, školaraca i studenata različitih generacija, nacionalnosti i kompetencija. Stvorena je iz saradnje između MŽK-a i Nove Škole za Javni Angažman (NY), njihov zajednički cilj je da zabeleže životne priče. San IUI-a je da se spase od zaborava glasovi ljudi lidera i onih manje poznatih – koje je Kosovska istorija osudila na amneziju. Ove priče idu dalje od priča žrtvovanja ili ratnih priča, vraćajući natrag sva životna iskustva pojedinaca. Koristeći metodologiju feminističke usmene istorije, IUI je snimio žene i muškarce kako dele svoje životne priče. One su transkribovane i prevedene za upotrebu od strane školaraca i aktivista van Kosova (na albanskom, engleskom i srpskom). Veb stranica je lansirana 30 Maja na Festivalu „Femmes Fatales.