RrGGK dhe New School hapin faqen e internetit të Historisë Gojore, me 30 Maj në Prishtinë.

RrGGK dhe New School hapin faqen e internetit për “Historinë Gojore të Kosovës”

Iniciativa e Historisë Gojore të Kosovës (IHG) është një grup i aktivistëve, akademikëve, dhe studentëve të brezave e kombësive të ndryshme dhe kanë kompetenca të ndryshme. E lindur nga bashkëpunimi midis RrGGK-së dhe New School për Angazhim Politik (NY), qëllimi i kësaj iniciative është regjistrimi i historive të jetës. Ëndrra e IHG-së është t’i shpëtojë nga harresa zërat e udhëheqësve të popullit dhe të atyre që janë njohur më pak – të cilët historia e Kosovës i ka dënuar me harresë. Këto histori shkojnë përtej narrativave të viktimizimit apo historive të luftës, duke risjellë në jetë të gjitha përvojat jetësore të individëve. Me anë të përdorimit të një metodologjie feministe të rrëfimit të historive gojore, IHG-ja ka filmuar gra dhe burra që ndajnë historitë e tyre. Këto histori janë transkriptuar dhe përkthyer për t’u përdorur nga studiues dhe aktivistë jashtë Kosovës (në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe). Faqja e internetit  është hapur më datë 30 maj në Festivalin “Femmes Fatales”.