MŽK posvećena povećanju volonterizma ka unapređivanju rodne ravnopravnosti

Mreža žena Kosova (MŽK) je decenijama posvećena podršci i promovisanju prava i interesa žena i devojaka širom Kosova.

Već imamo 189 organizacija sa kojima blisko sarađujemo kako bismo ostvarili svoju misiju. Mi, u MŽK-u, radimo svakodnevno na daljem jačanju feminističkog pokreta na Kosovu, uključujući više aktivista u našoj potrazi za socijalnom pravdom i jednakošću.

Tokom godina, MŽK je uložila napore da pruži mogućnosti volonterima sa Kosova, kao i iz celog sveta, da se direktno angažuju putem stažiranja. Nedavno, među brojnim programima i inicijativama, MŽK je razvila specifičniji program za angažovanje volontera, koji ima za cilj uspostavljanje održivog mehanizma za volontiranje u MŽK-u, ali i direktno za neke od naših 189 organizacija članica širom Kosova.

Cilj ovog programa je da se više aktivistkinja uključi u feminističku agendu. Program takođe pruža priliku volonterima da bliže pogledaju rad malih organizacija za ženska prava, njihov rad u zajednici i potrebe žena na lokalnom nivou. Volonteri će pomoći u pokretanju pitanja rodne ravnopravnosti i povećanju učešća žena u javnom životu i procesima donošenja odluka a i šire.

Verujemo da volontiranje jača učešće i saradnju, kao i uključuje mlade ljude u aktivno građanstvo. Volontiranje može pomoći u stvaranju transformativnog efekta u društvu smanjenjem društvenih i ekonomskih nejednakosti. Dalje, pomaže u izgradnji solidarnosti i doprinosi izgradnji jake veze u zajednici. Izuzetno je važno proširiti obim angažovanja izvan tržišnih odnosa i povećati uvažavanje neplaćenog rada.

Volonteri su od neprocenjive vrednosti za našu organizaciju i njihov rad se veoma poštuje. Oni svojim doprinosom obogaćuju naše projekte i aktivnosti. Oni nam pomažu da proširimo obim naših programa i unapredimo naše projekte. Ovaj program daje pojedincima priliku da se uključe i postanu akteri pokreta za pravdu i društvenu jednakost. Volonterski rad se obavlja dobrovoljno sa željom da se doprinese opštem dobru, ali ni u kom slučaju ne sme da zameni plaćeni rad.

Erin Braun je podelila svoje utiske o radu sa MŽK-om, ceneći stručnost i lekcije naučene iz rada sa MŽK-om.

„Prilika da volontiram u MŽK-u mi je pružila iskustvo iz prve ruke o važnosti civilnog društva i feminističkog aktivizma u javnom zagovaranju.“ rekla je Erin Braun, volonterka u MŽK-u.

„Tokom vremena provedenog u MŽK-u, radila sam na značajnim projektima i naučila sam o uticaju aktivista civilnog društva širom zemlje. Zauvek sam zahvalna mojim cenjenim koleginicama iz MŽK-a što su mi dale priliku da učim i radim na feminističkim pitanjima na Kosovu.” dodala je ona.

Nedavno je MŽK sprovela dve uspešne terenske kampanje zahvaljujući doprinosu volontera. U 2019. godini, oko 200 volontera se tokom pet dana  (25.-29. septembra) sastalo sa  građanima od vrata do vrata u preko 15 opština Kosova, uključujući srpske opštine, kako bi razgovarali sa biračima o važnosti glasanja za više žena na vanrednim parlamentarnim izborima koji su se održali 6. oktobra 2019.godine. Dok je 2021. godine, oko 80 volontera, tokom pet dana (11.-15. oktobra), razgovaralo sa građanima u 23 opštine Kosova, ponovo, idući od vrata do vrata, o značaju ravnopravnog učešća i zastupljenosti žena na izborima.

MŽK ostaje posvećena pružanju što je moguće više volonterskih mogućnosti za sve zainteresovane. Ako ste zainteresovani da budete deo našeg volonterskog tima, pišite nam na volunteers@womensnetwork.org.

Ovaj važan program za angažovanje volontera nedavno je podržan kroz četvorogodišnju inicijativu „Jačanje učešća žena u politici“ od strane Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu, a nastavlja da dobija podršku od Austrijske agencije za razvoj (ADA).