MŽK potpisao sporazum o saradnji sa SSK-om

Dana 3. oktobra, Igballe Rogova, izvršna direktorka Mreže žena Kosova (MŽK) i Nehat Idrizi, predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) potpisali su sporazum o saradnji o praćenju sudskih ročišta sa ciljem da pruže zajednički doprinos boljem interesu javnosti i pravosuđa.

Ovaj sporazum je proizašao iz inicijative MŽK-a u vezi sa praćenjem sudskih ročišta u predmetima rodno zasnovanog nasilja i rodne diskriminacije na radnom mestu kao i sa praćenjem arhiva zaključenih predmeta, sa namerom da se utvrde trendovi kazni izrečenih u pomenutim kategorijama.
Ovom saradnjom, SSK je izneo svoju posvećenost da pruži potpuni pristup i saradnju MŽK-u, praćenjem sudskih ročišta koja se vode na kosovskim sudovima, imajući u vidu da SSK pruža nepristrasne sudske usluge svim građanima Kosova, istovremeno radi na podizanju kapaciteta sudija za zaštitu lica koja su pretrpela rodno zasnovano nasilje i diskriminaciju.