MŽK pozdravlja lansiranje Državnog protokola za postupanje u slučajevima
seksualnog nasilja

U ponedeljak, 5. decembra, u Prištini je lansiran Državni protokol za postupanje u
slučajevima seksualnog nasilja. MŽK se ovom prilikom zahvalila Vladi i svim
relevantnim institucijama na radu, rukovodstvu i saradnji na finalizaciji ovog protokola, a
posebno Institutu za sudsku medicinu i Ministarstvu pravde.


Ovaj ključni deo zakonodavstva, koje Kosovo do sada nije imalo, od suštinskog je
značaja za zaštitu žena i devojaka, kako je predviđeno Istanbulskom konvencijom.
MŽK izražava zadovoljstvo što je podržala ovaj proces učešćem u vladinim radnim
grupama, uključujući i angažovanje stručnjakinje koja je izradila nacrt Protokola, dr.
Moniku Kocaći; dopunjavanjem nacrta podacima iz našeg istraživanja i iskustava i
organizovanjem konsultacija sa 142 predstavnika koordinacionih mehanizama u devet
opština/regiona širom Kosova.


Za to vreme, nadležne institucije i skloništa su razmatrali nacrt Protokola i ponudili svoje
znanje. Ovaj sveobuhvatni proces i „trougao“ saradnje između odgovornih institucija,
civilnog društva i međunarodnih podržavaoca doprineli su da Protokol Kosova bude
veoma čvrst, informativan i primeren.


Takođe su kroz konsultacije glavni akteri postali svesni i upoznali sa pitanjima i to će
doprineti sprovođenju Protokola. Sav ovaj rad je omogućen zahvaljujući podršci UN
Women kao i osoblja MŽK uz podršku ADA.
Sada su zahtevi MŽK za institucije sledeći:

Sada su zahtevi MŽK za institucije sledeći:

  1. Pozivamo vladu i parlament da finaliziraju Nacrt zakona o rodno zasnovanom nasilju u skladu sa Istanbulskom konvencijom i na osnovu naših detaljnih komentara;
  2. SVE nadležne institucije MORAJU da budu adekvatno obučene o ovom Protokolu i načinu njegovog sprovođenja;
  3. U budžetu za 2023. treba izdvojiti dovoljno sredstava za koordinacione mehanizme, a posebno za dovoljno zapošljavanje službenika socijalnih usluga, koji će biti obučeni, sertifikovani i specijalizovani za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja; i

4. Izdvojiti budžet za važeće zakone, a posebno za SOS telefonsku liniju, Centar za upućivanje slučajeva seksualnog nasilja i Krizne centre za žrtve nasilja u skladu sa Istanbulskom konvencijom, kako bi se sa slučajevima postupalo profesionalno, blagovremeno i adekvatno.

MŽK se raduje nastavku saradnje u cilju poboljšanja odgovora na sve oblike rodno zasnovanog nasilja, zaštite kao i pružanja usluga rehabilitacije za žene i devojke.