MŽK sastaje Haxhiu, ceni se doprinos organizacija žena  

Predstavnice Mreže žene Kosova (MŽK), Igballe Rogova, Izvršna direktorica i Adelina Berisha, Menadžerka programa za rodno zasnovano nasilje su 10. februara posetile ministarku pravde, Albulena Haxhiu.

Tokom ovog sastanka se diskutovalo o dugogodišnjem radu i aktivnostima MŽK u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, o novoj strategiji koja se treba izraditi o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i o novom Zakonu protiv nasilja u porodici, koji treba da bude u skladu sa Istambulskom konvencijom.

MŽK je obavestila Hadžiu o aktivnostima koje se sprovode u cilju podizanja svesti i senzibilizaciju javnog mnjenja u vezi sa pravima žena i važnosti ravnopravnog učešća žena u društvu.

Na sastanku se takođe razgovaralo o ulozi Nacionalnog koordinatora protiv nasilja u porodici i važnosti koje ovaj mehanizam ima u borbi protiv ove vrste nasilja

Ministarka Hadžiu je obećala saradnju i na pitanju novog nacrta zakona za zaštitu protiv nasilja u porodici, koji ima za cilj da poveća mehanizme zaštite protiv nasilja u porodici i za to je ministarka Hadžiu dodala da uključenost Mreže žena i drugih organizacija ostaje izuzetno važno.