MŽK se pridružuje masovnom protestu za zaštitu devojaka i žena 

Mreža žena Kosova pridružila se masovnom protestu održanom 31. avgusta protiv seksualnog nasilja nakon silovanja 11-godišnje devojčice od strane pet osoba 27. avgusta u Prištini. 

MŽK je po ko zna koji put ponovila  da ovakvi slučajevi treba da budu poziv na uzbunu i dodatni razlog da se ovi zločini nad devojkama i ženama tretiraju kao prioritet i da se počinioci ovih zločina kažnjavaju bez ikakvog kompromisa. 

Nakon što su mediji obavestili o poslednjem slučaju, MŽK je reagovala saopštenjem za medije  u kojem traži da se osumnjičenima za krivično delo silovanja odredi pritvor do pravosnažne odluke suda i ne da budu pušteni  na slobodu nakon 48 ili 24 časova. 

MŽK poziva da nakon procene dokaza osumnjičeni dobije zasluženu kaznu u skladu sa težinom izvršenog krivičnog dela. Prema Krivičnom zakoniku Republike Kosovo, član 227 „Svako lice koje drugoga podvrgne seksualnom činu bez pristanka tog lica, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od dve (2) do deset (10) godina… a u slučajevima kada je žrtva maloletnik/ca, kazna treba da bude najmanje pet (5) godina do 20 godina efektivnog zatvora.”  

MŽK izričito zahteva da se ovaj slučaj tretira sa rodnom osetljivošću, kako je predviđeno Istambulskom konvencijom, kao i da se obezbedi odgovarajući psiho socijalni tretman žrtve. 

MŽK neće prestati sve dok se nasilje nad ženama ne tretira samo kao dnevna vest ili kao privatna stvar. 

Prema podacima Instituta za sudsku medicinu, u preko 70% slučajeva seksualnog silovanja žrtve su maloletne devojčice. Protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama i svakog drugog oblika nasilja nad ženama i devojkama mora se boriti celo društvo, a svaki počinilac nasilja mora da dobije zasluženu kaznu od strane nadležnih organa. 

Takođe, pozivamo na pristup fokusiran na žrtvu u radu sa maloletnicom i da joj se pruži potrebna i neophodna pomoć. 

Uprkos činjenici da su deca i žene grupe koje su najviše pogođene rodno zasnovanim nasiljem i da su u poslednje vreme u javnosti objavljeni ozbiljni slučajevi nasilja nad devojčicama, svedoci smo institucionalne tišine i neozbiljnog tretmana ovih slučajeva od strane pravosudnih organa. MŽK će kontinuirano pratiti ovaj slučaj i neće stati sve dok pravda za poslednji slučaj i druge slučajeve ubistava i nasilja nad devojkama i ženama ne bude zadovoljena. 

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatne pravne savete i upućivanja relevantnim institucijama. Ako vam je potrebna besplatna pravna pomoć za slučajeve rodno zasnovanog nasilja, ili znate nekoga kome je ona potrebna, kontaktirajte nas na: 038 245 850.